România Start-Up Plus

România Start-Up Plus

Linie de finanțare dedicată celor care vor să demareze o afacere în
mediul urban, cu fonduri europene

 

Sumar:
I. Ce este România Start-Up Plus?
II. Ce face România Start-Up Plus?
III. Impactul la care ne uităm
IV. Alocare
V. Mecanism propus
VI. Calendar
I. Ce este România Start-Up Plus?
• Este o linie de finanțare pentru cei care vor să dezvolte o afacere în mediul urban
• Un program dedicat EXCLUSIV dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi
• Valoarea maximă a unui proiect este 5 milioane de euro
• Valoarea maximă a subvenției per beneficiar (ajutor de minimis) este de 40.000 de euro
II. Ce face România Start-Up Plus?
• STIMULEAZĂ antreprenoriatul
• CREEAZĂ locuri de muncă
• Oferă fonduri europene pentru:
• cursuri de educație antreprenorială
• consultanță tehnică de specialitate
• servicii de mentorat
• implementarea planului de afaceri
Administratorii de schemă de antreprenoriat eligibili:
• Autorități Publice Locale
• ONG-uri
• Camere de Comerț
• Patronate
• Furnizori de Formare Profesională Continuă (FPC)
• Universități
III. Impactul la care ne uităm
• Peste 10.000 de persoane formate în domeniul educației antreprenoriale în
2017
• Peste 1.500 de IMM-uri înființate și finanțate în 2017
• Peste 2.000 locuri de muncă nou create în 2018

IV. Alocare

Alocarea totală este de 105 milioane de euro, împărțiți astfel:
pentru viitorii antreprenori (beneficiarii finali)
V. Mecanism propus: de IMPLEMENTARE
ADMINISTRATORUL SCHEMEI DE ANTREPRENORIAT:
Formează viitorii antreprenori
Selectează planurile de afaceri viabile
Înființează persoanele juridice (IMM-uri)
Finanțează afacerea
Asigură consilierea/consultanța/mentoratul pe parcursul
implementării planului de afaceri

V. Mecanism propus: de FINANȚARE
Primește 60% din subvenție – prima tranșă – la semnarea contractului
cu admnistratorul schemei de antreprenoriat
Efectuează cheltuielile incluse în planul de afaceri în max. 12 luni de la  semnarea contractului
Primește restul de 40% din subvenție – a doua tranșă – dacă a
realizat venituri brute echivalente cu jumătate din prima tranșă de
finanțare

VIITORUL ANTREPRENOR:

„Acest mecanism de finanțare, în tranșe, reprezintă un pas către o
finanțare mai inteligentă, adaptată realității economice. Sprijinul nu
mai este doar un indicator numeric cantitativ, el devine un instrument
de impulsionare a antreprenorilor care înregistrează rezultate în faza
incipientă a afacerilor lor.”
Dan Barna, Secretar de Stat MFE

 
Calendar:
8 – 25 iulie 2016 Consultarea publică a ghidului solicitantului
15 august – 30 octombrie 2016 Sesiunea de depunere a proiectelor
1 octombrie – 30 decembrie 2016 Evaluarea și selecția proiectelor
1 ianuarie 2017 – 30 decembrie 2019 Perioada de implementare a proiectelor